Ответ
(оставьте это поле пустым)
Пароль (чтобы удалить пост или файл)

52    
16345081537250.png   (7Кб, 800x500)   Показана уменьшенная копия, оригинал по клику.
7
>> 53  
https://pikabu.ru/story/lineynyie_dvizhenii_proiskhodyat_ne_v_odnom_napravlenii_pri_bolshem_dvizhenii_vpravo_menshee_dvizhenie_vlevo_provozhu_opyit_8536086


[Обновить тред]
Удалить пост
Пароль